عجب کمیکایی بودن! دیتکتیو 946 که واقعا معرکه بود! دیالوگاش حرف نداشتن! و اسپویلر واقعا ترکوند! صبر برای قسمت بعدی واقعا سخته!

از اونطرف هم که واندروومن 12 و سویساید هم واقعا جذبم کردن! دنیای ریبرث جدا داره نسبت به خودش خوب پیش میره در برخی کمیک ها، و همینطور واقعا برام سواله که سوپرمن توی اکشن کمیکس 970 به کجا کشیده میشه!