سرخط ویژه

آرشیو برچسب: کمیک های هفتگی مارول

کمیک های هفته اول ماه فوریه 2017 marvel

no-text-marvel

کمیک های هفته اول ماه فوریه 2017 marvel کمیک های منتشر شده کمپانی بزرگ Marvel در اولین هفته ماه فوریه 2017 لیست کمیک ها: All-New X-Men #1.MU All-New X-Men #18 Avengers #4 Bullseye #1 Champions #5 Deadpool #26 Deadpool And The Mercs For Money #8 Hawkeye #3 Karnak #6 Marvel Universe Avengers Ultron Revolution #8 Marvel’s Guardians Of The Galaxy ...

ادامه مطلب »

کمیک های هفته چهارم ماه ژانویه 2017 marvel

no-text-marvel

کمیک های هفته چهارم ماه ژانویه 2017 marvel کمیک های منتشر شده کمپانی بزرگ Marvel در چهارمین هفته ماه ژانویه 2017 لیست کمیک ها: Avengers #1.MU Black Panther #10 Captain America Steve Rogers #10 Carnage #16 Civil War II The Oath #1 Daredevil #16 Deadpool #25 Doctor Strange #16 Enchanted Tiki Room #4 Extraordinary X-Men #18 Ghost Rider #3 Hulk ...

ادامه مطلب »

کمیک های هفته سوم ماه ژانویه 2017 Marvel

no-text-marvel

کمیک های هفته سوم ماه ژانویه 2017 marvel کمیک های منتشر شده کمپانی بزرگ Marvel در سومین هفته ماه ژانویه 2017 لیست کمیک ها: All-New X-Men #17 Amazing Spider-Man #23 Avengers #3.1 Black Panther World Of Wakanda #3 Black Widow #10 Cage #4 of 4 Captain America Sam Wilson #18 Clone Conspiracy #4 of 5 Deadpool And The Mercs For ...

ادامه مطلب »

کمیک های هفته دوم ماه ژانویه 2017 Marvel

no-text-marvel

کمیک های هفته دوم ماه ژانویه 2017 Marvel کمیک های منتشر شده کمپانی بزرگ مارول Marvel در دومین هفته ماه ژانویه 2017 لیست کمیک ها: All-New Wolverine #16 Amazing Spider-Man Renew Your Vows #3 Captain America Steve Rogers #9 Daredevil #15 Dark Tower The Drawing Of The Three The Sailor #4 of 5 Deadpool #24 Doctor Strange And The Sorcerers ...

ادامه مطلب »

کمیک های هفته اول ماه ژانویه 2017 Marvel

no-text-marvel

کمیک های هفته اول ماه ژانویه 2017 Marvel کمیک های منتشر شده کمپانی بزرگ مارول Marvel در اولین هفته ژانویه 2017 لیست کمیک ها: Avengers #3 Captain America Sam Wilson #17 Champions #4 Deadpool The Duck #1 of 5 Hawkeye #2 Marvel Universe Avengers Ultron Revolution #7 Marvel’s Guardians Of Galaxy Volume 2 Prelude #1 of 2 Moon Knight #10 ...

ادامه مطلب »
bigtheme